Vad är en virtuell assisstent?
En virtuell assistent jobbar platsoberoende och digitalt och erbjuder tjänster som hen är expert inom. Jag jobbar till exempel med digital kommunikation, någon annan kan ha marknadsföring, administration, redovisning eller projektledning som sitt område.
Gemensamt för virtuella assistenter är att vi inte behöver ha kunder i närområdet. Våra arbetsprocesser är uppbyggda på ett sådant sätt att vi kan sköta uppdragen på distans.
Att jobba platsoberoende betyder att man har möjlighet att jobba från olika platser och att variera platsen där man jobbar - det enda som krävs är oftast en bra uppkoppling. Det brukar kallas att man är en digital nomad och runt om i världen (och i Sverige) ökar antalet co-working space där digitala nomader samlas för att jobba.