Vad är en digital kommunikatör?

En digital kommunikatör jobbar med marknadsföring och kommunikation i den digitala världen. Det man troligtvis först tänker på är webbplatser och sociala medier men det kan också handla om intranät, nyhetsbrev och olika digitala verktyg för att kommunicera, dokumentera, analysera och följa upp.

En viktig del i en digital kommunikatörs arbete är att följa med i den digitala utvecklingen. Den rör sig och förändras otroligt snabbt och det som är en sanning ena dagen är inaktuellt nästa.