Skaffa en digital strategi

Att ha en digital strategi att utgå ifrån underlättar arbetet med företagets digitala närvaro enormt mycket. Arbetsbelastningen blir mindre och resultatet blir proffsigare.


innehåll digital strategi


Jag hjälper dig att ta fram en digital strategi för ditt företags digitala närvaro. Frågor som besvaras i strategin är bland annat:

  • Vilka är målen med företagets digitala närvaro?
  • Vilka är företagets målgrupper och i vilka digitala kanaler finns målgrupperna?
  • I vilka digitala kanaler ska företaget finnas?
  • Vilken tonalitet ska ni ha, det vill säga; vilket språk använder ni?
  • Vilket innehåll kan ni dela i era digitala kanaler?
  • Hur mycket tid och pengar ska företaget lägga på den digitala närvaron och hur ska resurserna fördelas?
  • Hur ska uppföljning och mätning se ut?
en digital strategi ger stöd i arbetet med era digitala kanaler
Med strategin i handen har du ett verktyg som underlättar arbetet med ditt företags internetnärvaro.
Om du vill så hjälper jag er även vidare med implementeringen av den digitala strategin. Jag anpassar mitt erbjudande efter era behov.