Hur jobbar man platsoberoende?


Att jobba platsoberoende innebär att man som företagare eller anställd inte är beroende av att befinna sig på en speciell plats för att utföra sitt jobb. För att det ska fungera att befinna sig på en annan plats än sina kunder eller kollegor så använder man olika digitala verktyg för att kommunicerara, organisera, lagra etc. Verktyg som alla som är inblandade i projektet kommer åt digitalt.

Fördelen med att jobba platsoberoende är att man kan ha kunder/leverantörer/konsulter var som helst i världen, man är inte hänvisad till sitt närområde. Även om du bor på landsbygden där utbudet inte är så stort kan du ha ett intressant och spännande jobb som passar din profil. Dessutom sparar man både tid och miljö på att minska resorna. Tack vare tekniken med videosamtal får man ändå upplevelsen av ett möte i verkligheten.