Ta hjälp av en digital strategi

Vad är en digital strategi och varför ska man ha en sådan egentligen? Jo, genom att strukturera arbetet med företagets digitala närvaro och ha en plan för hur den ska se ut så gör du det lättare för dig själv (eftersom du vet vad du ska jobba med) och det blir mer enhetligt för dina läsare och följare.

Det spelar egentligen ingen roll om du tycker att ditt företags digitala närvaro är ett tungt kapitel eller a piece of cake, alla företag har hjälp och nytta av en digital strategi.

Det kan absolut fungera att improvisera när man jobbar med sin digitala kommunikation, men här är några anledningar till att det är bra att ha en plan i form av en digital strategi:

 Du lägger tid och pengar på rätt saker - rätt målgrupper och rätt kanaler -  eftersom du har analyserat vilka som är dina målgrupper och var de finns.  När du använder en enhetlig tonalitet och ett enhetligt formspråk (som du har fastställt i din strategi) når du ut bättre med ditt varumärke eftersom du ökar igenkänningen.  Du sparar tid på att veta vad du ska göra när du sätter dig med din digitala kommunikation. Du behöver inte uppfinna hjulet igen och igen.

Vilka delar är bra att ha med i sin digitala strategi? Här kommer förslag på viktiga områden:

Företagets mål - vart är företaget på väg? Målgrupper - vilka är/skulle kunna vara era kunder? Kanaler - i vilka kanaler ska företaget finnas och kommunicera? Tonalitet - hur ska företaget låta i sin digitala kommunikation? Innehåll - vilken typ av innehåll och vilka teman ska ni dela i företagets digitala kanaler? Utvärdering - hur ska det digitala arbetet utvärderas/vilka mätetal ska ni titta på? Resurser - vilka resurser i form av tid, pengar och personer har ni för att utföra arbetet med den digitala kommunikationen?

Fundera på de här frågorna och skriv ner svaren och vips är du en bra bit på väg mot en digital strategi för ditt företag. Den kommer att underlätta arbetet med dina digitala kanaler.

Om du frågar mig så är den digitala strategin basen i allt arbete med företagets digitala kanaler, det som man gör först, innan man börjar välja kanaler och skapa inlägg.

Hör av dig till mig om du tycker att det här är trist och svårt. Jag älskar att analysera och strukturera och hjälper dig gärna att ta fram en digital strategi.

Ha det bra!
Charlotta