Svenskarna och internet 2019

Varje år frågar Internetstiftelsen ett antal svenskar om deras internetvanor. Undersökningen blir en omfattande rapport, Svenskarna och internet, som blir tillgänglig för vem som helst. I mitten av oktober släpptes 2019 års upplaga.

Här får du en kort summering av en del av innehållet.

Vad har vi då för nytta av rapporten? För oss som jobbar med sociala medier i vår kärnverksamhet eller som marknadsför vårt företag i sociala medier så är det superviktigt att veta var i den digitala djungeln vår målgrupp befinner sig och hur de beter sig. Just det berättar Internetstiftelsen i sin rapport.

Hittills har användandet av sociala medier ökat men i år har ökningen avstannat och de flesta sociala medier ligger på samma nivå som tidigare. Endast en fjärdedel av de som använder sociala medier tycker att det är meningsfullt spenderad tid.

Facebook ligger hittills ohotat i topp av de sociala medierna med Instagram som nummer två och Snapchat som nummer tre. LinkedIn och Flashback ligger ungefär lika och Twitter kommer sist av de sociala medier som Internetstiftelsen har tittat på i rapporten. Vi får tyvärr inte veta hur det går för Pinterest, som var med i förra årets rapport, eller TikTok som verkar vara up and coming för de yngre.

I den här årgången av Svenskarna och Internet redogör man inte för exakt vilka åldrar och kön som dominerar respektive socialt medium, men sedan tidigare vet vi att de yngre hänger på Snapchat och att de flesta finns på Facebook men att de äldre använder det mer. På Instagram finns de upp till ca 55 år, mest kvinnor och mest yngre.

Beteendet i sociala medier och hur vi använder dem förändras över tiden. I årets rapport kan man se att färre personer delar andras innehåll på sociala medier.

Något som kan vara värt att notera, om man använder sociala medier som marknadsföringskanaler, är att de som finns på Facebook mest använder Messenger och deltar i grupper. Facebookflödet är alltså inte det primära längre.

Användandet av e-post är fortfarande stort, 97% av internetanvändarna. Min personliga känsla är att vi ändå lite har tappat respekten för e-post. Visst, vi använder det för att vi måste, men har vi minsta misstanke om att det är ett skräpmejl så läser vi det inte. Därför kan det vara svårt att nå fram och få kontakt via e-post. Äldre e-postar mer än yngre och när det kommer till chatt så gäller det omvända; yngre kommunicerar mer genom att chatta än vad äldre gör, även om alla åldrar gör det någon gång. I rapporten spekulerar man om chattandet kommer att ta över e-postandet när de yngre tar med sig sina vanor in i arbetslivet. Det återstår att se!

I årets rapport tar Internetstiftelsen bland annat upp hur meningsfullt vi tycker att det är att lägga tid på olika digitala aktiviteter. Toppar listan som mest meningsfullt gör nyhetsappar. Även poddar och radioprogram ligger högt medan sociala medier kommer långt ner på listan av hur väl spenderad vi tycker att tiden på plattformarna är. I botten ligger mobilspel.

Fortfarande dominerar traditionell radio och TV jämfört med sina digitala motsvarigheter, medan dagstidning med knapp marginal numera läses mer digitalt.

Att nästan alla internetanvändare använder Google var inte så förvånande tycker jag. Däremot blev jag lite förvånad över att så stor del som 83% av internetanvändarna använder Wikipedia.

Nackdelen med rapporten kan jag tycka är att Internetstiftelsen fokuserar på olika områden varje år. Det gör att vissa sociala medier och frågeställningar kommer till och vissa faller bort och då kan det ibland vara svårt att få en kontinuitet från år till år.

Fördelen är att den är enkel att ta till sig (trots sina 167 sidor!) och att den faktiskt är tillgänglig för vem som helst som är intresserad. Internetstiftelsen ger även ut andra intressanta publikationer, gratis eller till en låg kostnad.

Läs Svenskarna och internet 2019 här! 

Ha det gott så hörs vi snart igen!
Charlotta