I vilka digitala kanaler ska ni hänga?

Vilka digitala kanaler ska ditt företag välja att finnas i? Det viktiga är inte att "synas på nätet" eller att "finnas i sociala medier", utan att vara just där dina målgrupper finns. Här får du en snabbgenomgång i vilka digitala kanaler svenskarna använder.

Den årliga rapporten "Svenskarna och internet" är ett bra verktyg för att hålla koll på målgruppens internetvanor. Grovt kan man sammanfatta svenskarnas digitala närvaro så här:

Äldre är mer benägna än yngre att använda e-mail. Yngre chattar i större utsträckning. På Facebook finns de som är äldre. På Instagram är användarna yngre än på Facebook och främst kvinnor. De allra yngsta hänger på Snapchat. Fler män än kvinnor använder LinkedIn och åldern som dominerar är "mitt i karriären". Unga vuxna dominerar på Twitter och något fler män än kvinnor. Pinterest är inte så stort i Sverige men ökar långsamt. Åldersgruppen 26-35 år dominerar och det är övervägande kvinnor som finns där. Alla åldrar använder Google. Här kan du grotta ner dig ännu mer i den senaste rapporten från Svenskarna och internet.

När du analysera dina målgrupper ur alla möljiga vinklar, ta då också reda på i vilka digitala kanaler de finns. Lägg till informationen i företagets digitala strategi så har du det på pränt. Nu kan du fokusera på de kanaler där dina målgrupper hänger. Alla andra kanaler behöver du inte bry dig om att lägga jobb eller tankeverksamhet på. Bra va!

Vi syns och hörs!
Charlotta